Cách tải và cài đặt game Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 1 & 2

30
22NSUNS 1:

NSUNS 2 :

phần cài phím trong file config:

BUTTON_START=KB_ENTER
BUTTON_SELECT=KB_BS
BUTTON_R_UP=KB_I
BUTTON_R_DOWN=KB_J
BUTTON_R_LEFT=KB_K
BUTTON_R_RIGHT=KB_L
BUTTON_L3=KB_LCTRL
BUTTON_R3=KB_RCTRL
BUTTON_L1=KB_COMMA
BUTTON_R1=KB_PERIOD
BUTTON_L2=KP_0
BUTTON_R2=KP_PERIOD
BUTTON_LS_UP=KB_UP
BUTTON_LS_DOWN=KB_DOWN
BUTTON_LS_LEFT=KB_LEFT
BUTTON_LS_RIGHT=KB_RIGHT
BUTTON_RS_UP=KP_8
BUTTON_RS_DOWN=KP_2
BUTTON_RS_LEFT=KP_4
BUTTON_RS_RIGHT=KP_6
BUTTON_L_UP=KB_W
BUTTON_L_DOWN=KB_S
BUTTON_L_LEFT=KB_A
BUTTON_L_RIGHT=KB_D

Tag: tai game naruto shippuden ultimate ninja storm 1, [vid_tags]

Xem thêm: https://gamethu247.com/category/pc

Nguồn: https://gamethu247.com

30 COMMENTS

  1. cho mình hỏi làm thế nào để thu nhỏ màn minh game naruto storm 1 vậy bạn
    mình vào nó cứ phóng to rồi đen màn hình

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here